De volgende stap & save the date!

twee mannen zitten op bank kijken naar rechts

FairJobs.eu presenteert z’n businessplan tijdens de expo ‘Van wie is de economie?’ (‘s-Hertogenbosch, 5 – 22 oktober 2023). Samen met mensen die het uitzendbureau het meest nodig hebben, wordt het bedrijf daarna opgestart. Schrijf de volgende momenten alvast in je agenda: opening festival op 5 oktober (16u), publieksprogramma Fair Jobs op 18 en 19 oktober.

Wat gaan we doen?
In de expo ‘Van wie is de Economie’ kijk je in een filminstallatie terug op de lancering van FairJobs.eu in oktober 2022. Vijftig professionals uit het veld van uitzendbureaus en arbeidsmigratie stelden zich toen op rondom Boris en Isa uit Bulgarije. Samen zochten ze uit hoe Isa gezond, eerlijk en veilig in Nederland kan werken. Hoe moet je omgaan met de huidige uitzendbranche waarin arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling van werkers altijd op de loer ligt? Hoe lukt het alternatieven te zoeken?

‘Van wie is de Economie?’ vindt plaats in ‘s-Hertogenbosch. Op 18 en 19 oktober organiseert FairJobs.eu daar ook een publieksprogramma van twee dagen. De ene dag richten we ons op bedrijven die met ons willen zoeken naar een nieuwe manier van samenwerken in de zoektocht naar werkers. Hoe kijken zij naar ons bedrijfsplan? De andere dag richten we ons op werkers die te maken hebben gekregen met benadeling en uitbuiting in Nederland. Op beide dagen kunnen we ruimte bieden aan 50 mensen. Meer informatie hierover volgt na de zomervakantie. Je kunt je belangstelling alvast aangeven door een mail te sturen naar info@fairjobs.eu.

Natuurlijk komen Boris en Isa ook weer naar Nederland. Ze zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen van het festival en publieksprogramma. We zijn trouwens nog steeds op zoek naar een boer waar Isa kan werken. Het liefst met paarden. Heb jij een tip voor Isa? Stuur hem dan een mail via info@fairjobs.eu.

Wat is FairJobs.eu ook alweer?
​​FairJobs.eu is een artistiek actieonderzoek naar de werking van de uitzendbranche als het gaat om het bemiddelen van ‘arbeidsmigranten’. Binnen het project wordt getest of het mogelijk is dit op een eerlijke manier te doen door in plaats van de belangen van inleners, die van de werkers centraal te stellen.

Partners van dit onderzoek zijn onder andere: Theatre of Responsibility, Stichting Barka, Untold Stories, Yacinth Pos, Fontys School voor Journalistiek en Avans University of Applied Sciences.

Het actieonderzoek FairJobs.eu is een initiatief van de Academie voor Beeldvorming, een organisatie die radicale verbeelding inzet om verandering in de samenleving te oefenen en te versnellen.

Gelet op het thema van het festival, van wie is de economie volgens Fair Jobs?
De economie is van iedereen die eraan deelneemt. Maar zonder eerlijke beloning en eerlijk werk blijft niets over van dit ideaal: de economie is dan in handen van een kleine groep rijken. Met allerlei uitbuiting tot gevolg: van onszelf, anderen of de wereld waarin we leven.

En wat zegt Fair Jobs over hoe de economie van de toekomst zou moeten zijn?
FairJobs.eu onderzoekt wat er gebeurt als mensen die in het huidige systeem ‘arbeidsmigranten’ heten, samen met ‘inleners’, de organisaties die hen tewerkstellen, verantwoordelijk worden voor een nieuwe ethische standaard voor eerlijk, gezond en veilig werk: voor uitzendkrachten, door uitzendkrachten.